0384 561 29 20   hekimoglu@hekimogluhazirbeton.com

Hazır Beton

Hazır Beton
Hazır Beton
Hazır Beton
Hazır Beton

Hazır beton çimento, agrega (kum, çakıl, kırma taş), su ve gerektiğinde bazı katkı maddelerinin belli bir üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta plastik yada akıcı kıvamda olup, şekil verilebilen ve zamanla katılaşıp sertleşerek, mukavemet
Beton mutlak hacim olarak, %75 oranında agrega, %10 oranında çimento ve %15 oranında sudan oluşur. Gerektiğinde, çimento ağırlığının %2'sinden fazla olmamak kaydı ile katkı maddesi ilave edilebilir.

TS EN 206-1’e göre beton 3 sınıfa ayrılmıştır:

Normal beton: Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 2000 kg/m3 'ten büyük, 2600 kg/m3 'ten küçük olan beton.
Ağır beton : Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 2600 kg/m3''ten daha büyük olan beton.
Hafif beton : Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 800 kg/m3 'ten büyük, 2000 kg/m3 'ten küçük olan beton. Hafif beton, betonda kullanılan agreganın bir kısmı veya tamamı hafif agrega olarak imal edilir.
Hazır Beton Çeşitleri :
Bürüt Betonlar : C16/20 , C20/25 , C25/30
Kro Betonlar : C12/15 , C8/10
Kro Beton 150, kro beton 200, kro beton 250
Şap 300, şap 350, şap 400

Hekimoğlu Hazır Beton © 2018.